هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 
محورهای همایش

محور اصلی کنگره :

تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی

کمیته های اخلاق بیمارستانی

راهنمای اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکیمحورهای فرعی کنگره :

فلسفه اخلاق - اخلاق بالینی - اخلاق در آموزش پزشکی - آموزش اخلاق پزشکی - اخلاق در پژوهش های پزشکی - اخلاق پرستاری

اخلاق داروسازی - اخلاق دندانپزشکی - اخلاق پیراپزشکی - اخلاق در ارائه خدمات پاراکلینیکی - اخلاق بیمارستانی - عدالت در سلامت

حقوق بیماران - فلسفه پزشکی - حقوق پزشکی - فقه پزشکی - برنامه درسی پنهان آموزش اخلاق - اخلاق در سلامت عمومی و سیاستگذاری سلامت – اخلاق در بلایا – اخلاق پزشکی در رسانه - اخلاق در مراقبت از سالمندان - اخلاق در مراقبت های آغاز و پایان حیات - اخلاق در روش های کمک باروری - اخلاق سازمانی - اخلاق در پژوهش بر حیوانات - اخلاق در پیوند اعضا و بافت – اعتلای اخلاق حرفه ای - اخلاق در فناوری های زیستی - اخلاق در مراقبت از گروه های آسیب پذیر - اخلاق در مراقبت های طب تسکینی- اخلاق در خطاهای پزشکی - اخلاق در پزشکی از راه دور( telemedicine)
تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
68
منبع:
Powered by DorsaPortal