رعایت اخلاق در انتشارات تکراری و هم پوشان

احتراما با عنایت به مشاهده موارد متعدد از انتشارات تکراری و همپوشان در کشور، ضمن تاکید بر لزوم آگاهی کلیه محققان و اعضای محترم هیات علمی از ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با اخلاق در انتشار آثار پژوهشی؛ خواهشمند است راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی به ویژه موارد زیر به نحو شایسته اطلاع رسانی شود.
ماده 6-2- ارسال و انتشار همپوشان دستنوشته ها در یک مجله یا مجلات مختلف ممنوع است و تخلف پژوهشی محسوب می شود.
تبصره 1: ارسال دستنوشته ای که حاوی حجم قابل توجهی از اطلاعات یک مقاله ی منتشر شده یا در حال بررسی باشد، برای بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله ی پژوهشی جدید نادرست است، حتی اگر به مقاله ی قبلی ارجاع داده باشد و یا مقاله ی قبلی به نویسنده (گان ) همین دستنوشته تعلق داشته باشد.
تبصره 2: تغییرات مختصر در ترتیب نام نویسندگان یا در عنوان مقاله یا در خلاصه مقاله نیز مجوز چاپ مجدد مقاله نمیباشد.
تبصره 3: اگر یک نشریه ی چاپی یا الکترونیک در حال بررسی یک دستنوشته برای انتشار آن باشد، ارسال همان دستنوشته به نشریه ی دیگر نادرست است.
تبصره 4: در مواردی که انتشار به صورت هم زمان چاپی و الکترونیک صورت می گیرد، هر دو نسخه چاپی و الکترونیک برای نوشتن منابع، باید یک آدرس واحد داشته باشند.
تبصره 7: چاپ یک مقاله به دو یا چند زبان مختلف در صورتی مجاز است که سردبیران همه مجلات ذی نفع از روند مربوطه آگاهی و رضایت داشته باشند و به علاوه در مقاله دوم و بعد از آن به خوانندگان اعلام شود که مقاله قبلا یک یا چند بار به زبان (های) دیگری منتشر شده است (به همراه آدرس مقاله یا مقالات قبلی، سال چاپ و شماره صفحات مربوطه).
تبصره 8: در صورتیکه خلاصه مقاله قبلا در کنگره ها یا سمینارها به صورت شفاهی یا پوستر ارا یه شده باشد، متن کامل مقاله را می توان بعدا به چاپ رساند. در مواردی که کنگره مذکور خلاصه مقاله را در یک مجله علمی منتشر کرده باشد لازم است که به مسؤولین مجله اطلاع رسانی کافی در مورد چاپ خلاصه مقاله شده باشد و اطلاعات مذکور به صورت شفاف در کنار مقاله اصلی به خوانندگان نیز منتقل شود.
لازم به ذکر است در مواردی مشاهده می شود که کنگره ها متن کامل مقالات را دریافت و بعد منتشر می کنند. در چنین مواردی انتشار مجدد مقاله ممکن نیست و مصداق انتشارات همپوشان است. به هر حال نویسندگان مقالات باید در ارسال متن کامل مقاله برای کنگره ها دقت لازم را مبذول نموده و به شرایط کنگره برای انتشار مقالات دقت فرمایند.
تاریخ:
1398/06/17
تعداد بازدید:
16
منبع:
Powered by DorsaPortal